Frägsta Hälsingegård

COVID19info

-->

Vi har stor respekt för COVID19
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Med anledning av rådande läge vad gäller smittspridningen av Covi19 har vi på Färgsta vidtagit försiktighetsåtgärder.

Förutom det rutinmässiga åtgärderna som följs vanligtvis på gården gör vi följande:

1. Vi rengör med sprit handtag som våra gäster kommer i kontakt med.

2. Vi dukar så att vi kan säkerställa myndigheternas råd om social distans.

3. Vi ber våra gäster tvätta händerna innan det sätter sig till bords. Vi har flera stationer med möjlighet att sprita händerna under vistelsen på Frägsta.

Speciellt vad gäller julborden!

Vi tar in färre gäster på sittningarna!
Vårat julbord är redan sedan 2019 serverat vid bordet!
Avstånden mellan borden är enligt rekommendationerna från myndigheterna!
Vi har fler punkter för att sprita händerna!

Hur kan du som gäst bidra?

Håll avstånd till gäster i andra sällskap! <br>
Gå inte runt i salarna förutom om du bevöver uppsöka toaletten! <br>

Tvätta händerna och sprita händerna!

× Chat