Frägsta Hälsingegård

God start 2023!

-->
Snow after a storm

Nu är vi inne i 2023 ett nytt spännande år har börjat. 

Samhället drabbas av olika problem som berör vår ekonomi och skapar en del oro hos många.

För familjen Rugolos del blir detta år en spännande tid med förändringar och anpassningar där vi vill fånga det bästa.

Vi kommer vara mer restiktiva med bokningar under dom kalla månaderna på året och kommer endast öppna om vi uppnår ett antal bokade som överstiger 20 deltagare.

Ta gärna kontakt om förfrågningar så försöker vi hitta en lösning för besöket.

Benvenuti dalla famiglia Rugolo!

Frägsta Hälsingegård
www.fragsta.se

× Chat