Frägsta Hälsingegård

Bastu

-->

Bastuprojektet 2020 - 2021

På bilden i den röda ringen syns den gamla tvättstugan som under hösten 2020 började omvandlas till bastu.
Familjen Rugolo hade länge drömt om att bygga en bastu på gården som kunde vara ytterligare en dragare för besökare till Frägsta. Under pandemiåret hösten 2020 kom vi äntligen igång med projektet tack vare en donation som gjorde att vår dröm äntligen kunde förverkligas.

Vi ville ha stora fönster ut mot Rolfstaån så vi plockade ut fönstret som vätte öster ut och plockade bort panelen för att kunna såga ut utrymmet för det stora fönstret söderut. Väggarna behövde rätas upp och sydöstra knuten måste lagas.

Daniel hjälper till att forma en stock som skall ersätta en rutten del av knuten

Hål för dymling som skall hålla ihop det två stockarna

Tanken med detta projekt är att återanvända så mycket material som det går. Under åren som familjen Rugolo varit på gården har vi samlat på trämaterial från olika rivningar.

Reparationen av knuten är nu klar och stockarna för att fönstret skall få plats är sågade. Dags att lägga på fler stockar som takstolarna skall vila på.

Timmerstockarna som använts för att reparera och bygga bastun invändigt kommer från en rasad lada längs Rolfstaån. Den donerades av Svenska kyrkan och med hjälp av vår släkting Michelle märkte vi upp stockarna och transporterade dem till gården. Detta var 2018 så under tiden hade vi lagrat materialet på gården.

Trots att stockarna legat ute med lite skydd kan man se här hur fint träet är när man bröjar utförma det för att det skall passa in.

Genom att vi hade tillgång till virke beslöt vi att bygga innerväggarna i timmer här har vi lagt det första stockarna.

Borra hål i stocken tälj till dymlingar och på med nästa stock, mät, anpassa, pröva skär lite mer tills stocken har fått sin plats. På bilden kollar Michelle att stocken ligger rätt.

Upp med sista stockarna rummet börjar ta form!

Innerväggarna är nu klara!

Efter en kontroll måste vi finsjustera sista stocken så den passar in med den överliggande. Det blir några kvällstimmar med yxa och ögonmått för att få till det.

Vi börjar vi bygga upp väggen där det höga fönstret satt och sätter in ett gammalt fönster som kommer från gårdens gamla köksfönster, där blir det lite fin utsikt åt sydöster.

Efter vi flyttat det höga fönstret får vi in båda fönsterna brevid varandra så det blir en bred och fin utsikt ut mot ån.

× Chat